CSS Menu - Vertical English

 

 

                        

                

  Doğal Kaynaklar ve Gıda Ekonomisi

Makaleler

 
Araştırmalar
 1. AÇIL, A.F., REHBER, E.,  Nevşehir İlinde Üzüm Üretiminin Ekonomik Analizi, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı 1978, Ankara 1979, s.1964-1976

 
 1. İNAN, İ.H., REHBER, E., Türkiye Patates  Ekonomisi,  I. Türkiye Patates Kongresi Tebliğleri, Ankara 1980, s.206-223.

 
 1. DEMİRCİ, R., REHBER, E., Doğu Karadeniz Bölgesinde Fındık Üretiminin Ekonomik Analizi,  A.Ü. Ziraat  Fakültesi Yıllığı 1980,   Ankara 1982, s.52-64

 
 1. AÇIL, A.F., REHBER, E.,Karadeniz Bölgesinde Soya Üretimi İle İlgili  Ekonomik  Sorunlar  ve Soya  Maliyeti,  A.Ü. Ziraat Fakültesi  Yıllığı 1981,  Ankara 1983, s.21-31

 
 1. REHBER, E., Tarımsal Pazarlamada Kooperatifler "Norveç Örneği", Kooperatifçilik Dergisi, Sayı 62, Ankara 1983,s.25-48

 
 1. REHBER, E., Tarımsal  Arazilerin Kıymet Takdiri Üzerine Bir Araştırma,  A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın  No  894,  Bilimsel  Araştırma ve İncelemeler No527, Ankara 1984, 57s. 

 
 1. REHBER, E., ERKUŞ, A., Nevşehir'de Patates Üreten Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi (Doktora Tezi Özeti), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No :TE.1 Ankara 1984, 18 s.

 
 1. NALBANT, M., REHBER, E., Samsun İli Merkez İlçesi Tarım İşletmelerinde   Mekanizasyon Düzeyi ve Traktör Tamir- Bakım Masrafları Üzerine Bir Araştırma,  Ondokuzmayıs  Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (1), Samsun 1987,  s.77-86

 
 1. REHBER, E., Markov Zinciri Analizlerinin Tarımsal İşletme Büyüklük  Dağılımlarının Projeksiyonunda Kullanılması, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 1985/4,U.Ü. Basımevi, Bursa   1987 s.103- 111

 
 1. DÖŞER, F., REHBER, E.,Ticaret Borsaları ve Bursa Ticaret Borsası, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,  Yıl 1987/6,  U.Ü Basımevi 1989 s.39-46

 
 1. ÇETİN, B., REHBER, E.,Tekirdağ İli Merkez İlçesi Tarım İşletmeleri   Mekanizasyon  Düzeyi  ve Bir Traktör  İçin  Optimal  İşletme Büyüklüğünün Saptanması   Üzerinde   Bir   Araştırma,  U.Ü. Ziraat  Fakültesi  Dergisi Yıl 1987/  6,  U.Ü  Basımevi  1989 s.141-148

 
 1. REHBER, E., Türkiye'de Şerbetçiotu Üretim - Pazarlama Yapısı ve   Sorunları Üzerine Bir Araştırma,  Tekel  Enstitüleri Yayın No: Ens.Md/35,  İstanbul 1989, 58 s.

 2. REHBER, E., İNAN, İ.H., TÜRKBEN, C., Marmara  Bölgesi  Bağcılığının Ekonomik  Önemi ve Yaş Üzüm  Maliyetleri,  U.Ü. Ziraat Fakültesi  Dergisi 1990 s.31-39.

 3. Rehber, E., Alternatif Tarim Üzerine Bir Tartisma, (A Review of Alternative Agriculture). Uludag Uni. Zir. Fak. Dergisi, 8: 153-160, Bursa, 1991.

 4. REHBER, E., Gıda Sanayiinde Üretici-Sanayi İlişkisi ve Sözleşmeli Tarım: Bursa Yöresi Örneği, U.Ü.Ziraat Fakültesi Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler No:17, Bursa, 1997, 53s.

 5. DUMAN, S., E. REHBER, Türkiye’deki Tarım İşletmelerinin Yapısal Gelişimi, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:13, 1997, s.179-191.

 6. REHBER, E., T. TİPİ, M. AKSÜYEK, AB Tarım İşletmeleri Muhasebe Veri Ağı Sistemi (FADN) ve Bunun Türkiye’de Seçilmiş Bir Alandaki Tarım İşletmelerine Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Yayın No: 230, Temmuz-2002, Ankara. 74 s.

 7. REHBER, E., T. TİPİ, M. AKSÜYEK, Tarım İşletmeleri Muhasebe Veri Ağı (TİMVA), Tanımlar ve Uygulama Rehberi, , Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Yayın No: 231, Temmuz-2002, Ankara. 163 s.

 8. Rehber and Gonenc, 2010, Organik Hayvansal Üretim Ekonomisi ve Sözleşmeli İlişkiler (Economics of Organic Animal Production and Contractual Relationship), Türkiye 1.Organik Hayvancılık Kongresi, 1-4.07.2010 Kelkit-Gümüşhane, Şan Ofset matbaacılık San. ve Tic Ltd.Şti. İstanbu s.187-198.

   Bildiri, Derleme ve Çeviriler

 

 1. REHBER, E., Tarımsal Üretim  Planlaması ve Kooperatifler, TKK  Karınca Dergisi No 519, Mart 1980, s.31-32

 
 1. REHBER, E., Tarım İşletmelerinin Yatırım Kararlarının Değerlendirilmesi,  Ziraat  Ekonomisi Dergisi,  Sayı  30-31  Ocak Mayıs 1980, s.57-80

 
 1. REHBER, E., Kooperatif Etkinliği, TKK Karınca Dergisi No 521,Mayıs  1980, s.31-32

 
 1. KIRAL, T., E. REHBER, Türkiye'de Soya Tarımı  ve Geleceği, TKK, Karınca Dergisi No 537, Eylül 1981, s.22-23

 
 1. REHBER, E.,Tarımsal  Pazarlama   Kooperatiflerinde Ekonomik  Yapı  ve  Amaç,  TKK Kooperatifçilik Dergisi  Sayı  55, 1982, s.26-33

 
 1. REHBER, E., Enflasyon Ortamında Kıymet  Takdiri (Çeviri),Verimlilik Dergisi Cilt 12, Sayı 4, 1983, s.88-97

 
 1. REHBER, E.,  Amerika  Birleşik Devletleri ve Avrupa'da Taşınmaz Malların Kıymet Takdiri  Uygulamalarının Karşılaştırılması  (Çeviri),  Devlet Su İşleri,Aylık Haber Bülteni, Sayı 271-272 Mart-Nisan 1984, s.76-80

 
 1. REHBER, E., Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Teşkilatlanma  ve  Destekleme  Genel Müdürlüğü, Ankara 1984, 42 s.

 
 1. REHBER, E., Tarımda Etkinlik Kavramı ve İşletme Büyüklüğü, MPM  Verimlilik Dergisi,  Sayı 1984/4,  Ankara  1985, s.70-82    10.  REHBER, E.,  Ticaret  Borsaları,  T.C. Ziraat  Bankası Dergisi Sayı 37 1986, s.15-19

 
 1. KIRAL,T., E. REHBER, Hayvansal Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması, Akdeniz Üniversitesi, Batı  Akdeniz  Bölgesi I. Hayvancılık Semineri, 22-28 Kasım 1986, Antalya, s.278-290

 
 1. REHBER, E., Kamulaştırmada Tarımsal Arazilerin  Kıymet Takdiri, Uludağ Üniversitesi,  Ziraat Fakültesi Dergisi  l985/4, U.Ü. Basımevi,1987, s.1-7, Bursa.

 
 1. İNAN,İ.H., E. REHBER, Türkiye'de Tahıl Üretiminin  Ekonomik Yapısı ve Sorunları,  Türkiye Tahıl  Sempozyumu, 6-9 Ekim 1987, s.665- 875, Ankara.

 
 1. REHBER, E., Büyüklük Açısından Avrupa Topluluğu ve Türkiye  Tarım İşletmelerinin  Karşılaştırılması, İKV Dergisi Sayı 55, Mayıs  1988, s.28- 32, İstanbul.

 
 1. REHBER, E., Atatürk  ve Kooperatifçilik,  Pankobirlik Bülteni,Kasım 1988, Yıl 4, Sayı 13, s.6-10, Ankara.

 
 1. REHBER, E., Üretim Fonksiyonlarının Gübre Denemelerinin Ekonomik Analizinde Kullanılması, MPM Verimlilik Dergisi 1989/4 , s.165-192., Ankara.

 
 1. REHBER, E., N. ERGÜN,  Tarımda Verimlilik ve Marmara Bölgesinde  Verimlilik Tekniklerinin Kullanılması, MPM Marmara Bölgesi Tarımında Verimlilik Sorunları Sempozyumu, MPM  Yayınları: 384, Ankara 1989, s.24-34.

 
 1. ÇETİN, B., E. REHBER, Marmara Bölgesi Tarımının Sosyo-Ekonomik  Yapısı, MPM,  Marmara  Bölgesi  Tarımında  Verimlilik  Sorunları  Sempozyumu,  MPM Yayınları: 384, Ankara 1989, s. 51-61.

 
 1. REHBER, E., Tarımda Örgütlenme ve Kooperatifçilik, Kooperatif Dünyası, Yıl: 23, Sayı: 271, Ekim 1993, Ankara. s. 21-25.

 
 1. REHBER, E., AB Tarım İşletmeleri Muhasebe Veri Ağı, Tarım ve Köy Dergisi, Tarım ve Köy İşleri Bak., Temmuz-Ağustos, 1995, Ankara, Sayı 104, s. 56-58.

 
 1. REHBER, E., Sözleşmeli Tarım ve Önemi, Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül 1996, Adana, Cilt 2, s. 366-374.

 
 1. REHBER, E., Tarımda Dikey İlişkiler ve Sözleşmeli Tarım, Dış Ticaret Dergisi, Ekim 1996, Sayı: 3, Ankara, s.47-54.

 
 1. REHBER, E., Tarımda Pazarlık Kooperatifleri (Bargaining Cooperatives), Kooperatif Dünyası, Aralık 1996, Sayı: 309, Ankara, s. 17-22.

 
 1. REHBER, E., Sözleşmeli Tarım Üzerine Bir Değerlendirme, Tarım Ekonomisi Dergisi, Sayı: 3, Ocak 1998, s. 23-28, İzmir.

 
 1. REHBER, E., S. DUMAN, ABD Tarımında Pazarlık Kooperatifleri (Bargaining Cooperatives), Kooperatif Dünyası, Temmuz 1998, Sayı: 328,  s.2-14, Ankara.

 
 1. REHBER, E., Türk Tarımında Üretim Deseni, Tarım ve Köy Dergisi, Temmuz-Ağustos 1998, Sayı: 122, s. 29-32, Ankara.

 
 1. REHBER, E., Ş. ULUSOY, (Çeviri) Geleceğin Gıda Dağıtım Sisteminin Amerikan veya İngiliz Modeline Yönelimi, Gıda Dergisi, Ağustos 1998, s. 40-47, İstanbul.

 
 1. REHBER, E., S. DUMAN, Tarımsal İşletmecilikte Yeni Bilgi Teknolojileri; ‘Precision Farming and Cyberfarm’, 2. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, 28-30 Eylül 1998, Konya, s.158-169.

 
 1. SİVRİTEPE, N., E. REHBER, Bağcılıkta Aylara Göre İç ve Dış Pazarlarda Meydana Gelen Fiyat Değişimleri İle Bu Değişimler Bakımından Muhafaza ve Erkenci Ürün Yetiştiriciliğinin Önemi, 4. Bağcılık Sempozyumu, 20-23 Ekim 1998 Yalova, s. 326-332.

 
 1. REHBER, E., İ. H. İNAN,  Tarım Ekonomisi Eğitimi ve Mesleğinin Geleceği,Türkiye IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 2000, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Tekirdağ.

 
 1. REHBER, E., Tarımda İşletme Büyüklüğü Üzerine Bir Değerlendirme, Tarım ve Mühendislik,  TMMOB, ZMO Yayın Organı, Sayı 63 (2002), s. 31-35.

 
 1. REHBER, E. ve S. DUMAN, Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları: Süt Endüstrisi Kurumu Örneği, Türkiye VI: Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat, 2004.

 
 1. REHBER, E., Tarımda Endüstrileşme ve Küreselleşme, İktisat Dergisi, Sayı: 477 İ.Ü. İktisat Fakültesi, İstanbul. s. 20-26, Eylül 2006.

 
 1. REHBER, E., Tarımda Yeni Nesil Kooperatifler, Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Eylül-Ekim 2006, Sayı: 171, s. 40-44, Ankara.

 
 1. REHBER, E., Dünyada Değişen Yüksek Öğretim ve Kalite Anlayışı, Değişim Çağında Yüksek Öğretim, Editör: C. Coşkun AKTAN, Yaşar Üniversitesi, Birleşik Matbaacılık, İzmir, 2007,  s. 211-243.

 2. GONENC, S. ve E. REHBER, Tarım Satış Kooperatiflerinin Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Nesil Kooperatifler, 2007 Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi KOOP-MER Sempozyum Bildirileri, 2007, Ankara.

 3. REHBER, E., Tarımsal Yüksek Öğretim Üzerine Bir Tartışma, Tarım ve Mühendislik, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayım Organı, Sayı:81, 2007.

 4. TURHAN, Ş. ve E. REHBER, Etlik Piliç Endüstrisinde Sözleşmeli Üretim ve Fiyatlandırma, Avrupa Birliği Kriterlerine Uyum Sürecinde Türkiye Tavukçuluğu Sempozyumu, 15 Kasım 2007.

 5. REHBER, E., Taşınmaz Değerlemesinde En Yüksek ve En İyi Kullanım, Dünya İnşaat, Ocak 2008, s.84-87.

 6. REHBER, E., Gıda Sanayi, Üretici Örgütlenmesi ve Yeni Nesil Kooperatifler, Dünya Gıda, Ocak 2008, s.60-67.

  Yabancı Dilde Makale ve Bildiriler

 

 1. REHBER, E., V. AKSOY, Economic Analysis of Silkworm Rearing In Bursa Province of Turkey,   Sericologia  1986  p.345-349.

 
 1. REHBER, E., H. VURAL, Environment and Land Use Problems of Turkish Agriculture, Environmental and Land Use Issues in the Mediterranean Basin: An Economic Perspective. 34th EAAE Seminar, CIHEAM, Mediterranean  Agronomic Institute,  Zaragoza, Spain 7-9 February 1994.

 
 1. REHBER, E., Land Use In Farming and Farm Size A Comparative Analysis of Europe and Turkey, Fifth Conference of the Study of the International Society for the Study of European Ideas, 19-24 August, 1996, Netherlands.

 
 1. ÇETİN, B., E. REHBER, G. YÜKSEL, Agricultural Mechanization in Turkey, International Conference on Agricultural Engineering, Part I, 24-27 August, 1998, Oslo, Norway. P. 465-466. 

 
 1. ÇETİN, B., G. YÜKSEL, E. REHBER, Analysis of Tractor-use Under Optimal Conditions in the Farms Which are Subject to Land Consolidation in Bursa Province of Turkey. International Conference on Agricultural Engineering, Part I, 24-27 August 1998, Oslo, Norway. P.499-500 .

 
 1. REHBER, E., Ş. ULUSOY, HACCP System and Its Feasibility in Developing Countries: A Cost-Benefit Analysis Aproach, 61th EAAE Seminar, Warsaw, Poland, October 22-24, 1998. p. 198-211.

 
 1. REHBER, E., Vertical Integration in Agriculture and Contract Farming, Working Paper #46, May 1998, A Joint USDA Land Grant University Research Project, Food Marketing Policy Center, University of Connecticut, USA. http://www.fmpc.uconn.edu

 
 1. REHBER, E., B. ÇETİN,  Organic Farming in EU and Turkey, Proceedings XXVII CIOSTA-CIGR V Congress “Work Science in Sustainable Agriculture, p. 347-353,  Horsens, Denmark, June 14-17, 1999.

 
 1. ÇETİN, B., E. REHBER, Environmental Impact Assessment (EIA) for Agriculture  in Developing Countries, Proceedings XXVII CIOSTA- CIGR V Congress  “Work Science”  in Sustainable Agriculture, p. 374-379, Horsens, Denmark, June 14-17, 1999.

 
 1. REHBER, E., Z. GALOR and S. DUMAN, Cooperative Support Systems for Rural Industrialization, XVI. International Turkish Cooperative Congress, Publication of Turkish Cooperative Association, Number: 89, Papers, 3-6 November, Ankara,  1999.

 
 1. REHBER, E., Vertical coordination in the agro-food industry and contract farming: a comparative study of Turkey and the USA, Food Marketing Policy Center, Connecticut, USA, Research Report No. 52, February 2000 (Downloadable from) http://www.fmpc.uconn.edu
 
 1. REHBER, E., Changing agricultural structure and policies in Europe toward the twenty first century, The European Legacy, Vol.5, No.5 pp.629-643- 2000
 
 1. REHBER, E. , S. TURHAN, Prospects and challenges for developing countries in trade and production of organic food and fibers: The Case of Turkey, British Food Journal, Vol 104. No. 3,4.,5 2002, p. 371-390
 
 1. REHBER, E., Tackling the Market Obstacles for Organic Products, Cahiers OPTIONS, Mediterraneennes , Vol. 1. 2003, p.97-119.

 
 1. REHBER, E., Vertical integration in the food industry and contract farming: the case of Turkey, Outlook on Agriculture, Vol.33.No.2. 2004, p.85-93.
 
 1. REHBER, E., Industrialization in the Agri- Food Sector and Globalization, AgroFOOD Industry Hi-Tech, May/June 2004 pp. 46-50, Tehnoscienze Publ. Via Aurelio Saffi 23. Milan.
 
 1. GÜRLÜK, S., E. REHBER, Evaluation of an integrated wetland management plan: Case of Uluabat (Apollonia) Lake, Turkey, Wetlands Journal Volume 26, No.1, 2006.
 
 1. TİPİ, T., E. REHBER, Measuring technical efficiency and total factor productivity in agriculture: the case of the South Marmara region of Turkey, New Zealand Journal of Agricultural Research, 2006, Vol. 49: 137–145.

 2. GONENC, S., E. REHBER,  Privatization in agro-food sector: the case of Turkish dairy industry, British Food Journal, Vol:109, Number 9, 2007 , pp. 661-674(14).  

 3. REHBER, E,  A Global Overview of Contract Farming (in Contract Farming - International Experiences edited by Suchitra Mohanty and Prasad B.V.S.), 2007, ICAFAI University Press.

 4. REHBER, E., L.GREGA, Agriculture, Trade and Sustainability, The European Lagacy, Vol:13, Issue:4, 2008, p.463-479.

 5. GURLUK, S., E. REHBER, A Travel Cost Study to Estimate Recreational Value for a Bird Refuge at Lake Manyas, Turkey, Journal of Environmental Management, Vol: 88, 2008, p. 1350-1360.

 6. TURHAN, S., CANAN OZBAG, B., REHBER, E., 2008, A Comparision of Energy Use in Organic and Conventional Tomato Production, Journal of Food Agriculture and Environment, Vol. 6 (2), pp. 132-135

 7. REHBER, E, (2012) "Food for thought: “four Ss with one F”: Security, safety, sovereignty, and shareability of food", British Food Journal, Vol. 114 Iss: 3, pp.353 – 371

   

Mart 2012, Bursa